top of page

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Средно 80% от поддръжката на автомобила е ангажимент на служителя, който го управлява. В повечето фирми това не е спестено дори на ръководния състав. 

 

Мениджърът губи годишно следните часове заради служебния си автомобил:

 

  • Смяна масло и консумативи – средно два пъти в годината – минимум 4 часа

  • Смяна и ремонт гуми - минимум два пъти в годината – минимум 4 часа

  • Завеждане на щети – средно два пъти в годината – минимум 3 часа

  • Отстраняване на щети – средно веднъж в годината – минимум 2 часа

  • Непланови ремонти – минимум веднъж в годината – минимум 2 часа

  • Годишен технически преглед – веднъж в годината – минимум 2 часа

  • Преглед, смяна крушки и доливане на течности и други в автомобила – минимум 4 часа

  • Автомивка – средно двадесет пъти в годината – минимум 20 часа

 

Заменете ангажираността на ръководния състав с ангажираност на много по-евтин ресурс!

bottom of page