top of page

ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ И ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Ежедневно фирмените автомобили рекламират вашата компанията и начина, по който те биват управлявани, носи послание на околните. Същевременно хората, които ги управляват, са вашия най-ценен актив, за който е необходимо прилагане на управление на риска.

 

Пътните инциденти са честа причина за загуба на живот и намалена трудоспособност, свързани с упражняване на професията, като безопасността на служителите ви заслужава да бъде взета под особено внимание.

 

Истинската стойност на безопасното шофиране става ясна, когато се изчислят действителните разходи, направени в следствие на неправилно управление на превозните средства. Притежаването на шофьорска книжка не прави един човек шофьор. Погрижете се за обучението на персонала и въведете програма за шофиране SAFE, която осигурява рентабилно управление на риска и отговаря на вашите законови задължения.

bottom of page