top of page

УСЛУГА ОТ ВРАТА ДО ВРАТА

Ние поемаме грижата за обслужването на вашия автомобил, като ви освобождаваме от грижите, свързани с:

•    Придобиване, регистрация и деклариране на автомобила

•    Договаряне на сервизи за ремонти и профилактика на МПС

•    Записване на час в сервиз

•    Посещаване на сервиз

•    Одобряване обхвата на ремонти и съгласуване на разходите 

•    Консултации по телефона, включително подсещане за  ГТП, смяна на масло и др.

•    Изготвяне на справки и анализи по отношение на разходи, щети, гориво, километри

•    Администриране на застраховките, свързани с МПС

•    Закупуване и смяна на гуми

•    Закупуване на винетни стикери

•    Оформяне документите за продажба и отрегистрация на автомобила

•    Два пъти в годината проверка на автомобила в сервиз

•    Завеждане на щети и оценка на нуждата от сервиз

•    Организиране на маркиране на автомобила

•    Периодичен външен оглед. Добавяне на течности (масло, антифриз и др.)

•    Минаване на Годишен Технически Преглед

•    Съдействие при ПТП 

•    Завеждане на щети

•    Ескортиране и връщане на колата на адрес и др.

 

bottom of page