top of page

УСЛУГИ

Адвиста ви предлага индивидуално подготвени програми за аутсорсинг на дейността, което ви освобождава работен ресурс и ви дава възможност да се фокусирате върху основната си дейност. 

ОДИТ НА АВТОПАРК

 

Адвиста извършва пълен одит на автопаркове, което ви помага да разберете точно по какъв начин се изразходват инвестираните в тях средства, и цели да идентифицира потенциални възможности за подобряване на функционирането им.  В зависимост от конкретните нужди на клиента одитът включва различни критерии за оценка на съществуващите към момента практики и процедури, модел на усъвършенствана структура на функциониращ автопарк съобразно най-добрите практики в бранша, както и предложение за дългосрочна стратегия за управление и развитие.  

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

 

Адвиста ви предлага гъвкави и изгодни решения за правилната техническа поддръжка на автомобилите  ви. Добре поддържаните автомобили са по-сигурни за употреба, по-продуктивни и запазват по-висока стойността си във времето, което е важно при последващата им продажба. 

 

Ние се грижим ремонтните дейности да бъдат извършвани бързо, коректно и на най-изгодната цена.

Имаме договорни взаимоотношения с обширна мрежа от сервизи, предлагащи най-доброто обслужване в страната, като работата с тях се осъществява по предварително договорени по-изгодни от стандартната тарифа цени. 

 

Нашият сътрудник, определен да се грижи за вас като клиент, ще работи съвместно с вас, стъпка по стъпка ще идентифицира най-изгодните възможности и ще ви помогне да осъществите поставените цели, спазвайки съответните процедури.

 

Ние се грижим вашите автомобили да получават единствено и само необходимите ремонтни услуги и на справедлива цена като осъществяваме постоянен текущ контрол. 

 

В днешно време е критично важно стриктното контролиране на разхода на гориво. Това включва не само цената на горивото, но и разхода за административния ресурс, необходим за извършване на съответните дейности.

 

Една от основните задачи на флиит мениджъра е да осигури наличието на регулярна и прецизна отчетност на разходите, свързани с експлоатацията на автопарка, както и на изминатите от всяко едно превозно средство километри. Тази информация е от критична важност за начина, по който управлявате бизнеса си, и ние ще ви информираме за цената на поддръжката както на автомобилите, които са в движение, така и на тези, които не са.

ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА

 

С дългогодишния си опит и отлични професионални контакти с компаниите, предлагащи автомобили на българския пазар, ние ви помагаме да изберете и закупите най-подходящите за вашите нужди автомобили. 

АУТСОРСИНГ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОПАРК
 

Адвиста разполага с богато портфолио от услуги, които съответстват на всички изисквания към подобен род дейност и могат да бъдат индивидуално приложени по начин, по който да намалят разходите и да повишат продуктивността на един автопарк. Поддържането на изрядна документацията на вашите автомобили е важна и времеемка дейност.

 Ние се грижим за спазването на всички административни изисквания, като в същото време намаляваме разходите ви като ви освобождаваме ресурси.  

Ежедневната административна дейност по управлението на един автопарк може да бъде времеемка и скъпа. 

 

Адвиста ви предлага индивидуално подготвени програми за аутсорсинг на дейността, което ви освобождава работен ресурс и ви дава възможност да се фокусирате върху основната си дейност. 

 

Ние сме се посветили на това, постоянно да откриваме нови начини за подобряване на услугата си за вас. Ние сме тук за да подкрепим бизнеса ви и да поддържаме автомобилите ви във върхова форма.

ПОКУПКА НА МПС

 

Адвиста Флийт Мениджмънт обезпечава целия процес преди вземане на решение за закупуване на нови автомобили. През първия етап на процеса Адвиста събира оферти за нови автомобили според зададените от Клиента параметри – цена, клас, изминавани километри, екстри и други. На втория етап извършва финансов анализ и тестово шофиране на автомобилите. 

Финансовият анализ включва анализ на първоначалните разходи за придобиване на автомобилите и прогноза на разходите, които биха се извършили при експлотацията на автомобила за определен срок. На трети етап Адвиста предоставя на Клиента кратка информация за резултатите от финасовия анализ и тестовите шофирания и препоръчва двата най-ефективни варианта за закупуване на нов(и) автомобили. На четвърти етап, според избора на Клиента, Адвиста Флийт Мениджмънт води допълнителни преговори с избрания доставчик на новите автомобили.

ПРОДАЖБА НА МПС

 

Амортизационните разходи за вашите автомобили са значителни, затова е от голяма важност да успеете да продадете употребяваните си автомобили на възможно най-добрата цена. Ние ще ви помогнем да сведете до минимум разходите като договорим най-добрата цена в максимално кратки срокове.

Ние сме експерти в ценообразуването, жизнения цикъл на автомобилите, предвиждането и определянето на остатъчната им стойност, като нашите познания носят допълнителни ползи за клиентите ни.

 

Нашите експерти се грижат за спазването на всички законови изисквания, свързани с притежаването и употребата на автомобили, като по този начин Ви спестяваме всички разходи, свързани с налагането на евентуални административни наказания.

bottom of page